eStudent
   
         
         
    WELCOME TO eStudent | Universiti Selangor    
         
   
   
         
   

LOGIN
Student id Type your student id.
Password Type your password.
 
 
Forgot Password

INFORMATION
:- Course Registration  
:- Student Registration  
:- Examination Result  
:- Student Hostel  
:- Convocations  


   
         
   
MEMO
 
KEPADA : SEMUA PELAJAR AMBILAN APRIL, OGOS DAN NOVEMBER 2019
DARIPADA : PENGARAH PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (CICT)
TARIKH : 11 NOVEMBER 2019
PERKARA : BORANG MAKLUMBALAS PELAJAR BAHARU
 
 
Perkara di atas adalah dirujuk.
 
UNISEL memerlukan maklumat dari pelajar untuk meningkatkan keberkesanan promosi dan pemasaran bagi pengambilan pelajar. Oleh yang demikian, semua pelajar Ambilan April, Ogos dan November 2019 dimohon untuk memberikan maklumbalas dengan menjawab Borang Maklumbalas Pelajar Baharu di Portal Pelajar bermula pada 11 November 2019.
 
Untuk makluman, maklumat yang anda berikan adalah dilindungi dan digunakan untuk tujuan penambahbaikan UNISEL semata-mata.
 
Kerjasama anda amatlah dihargai dan kami dahului dengan jutaan terima kasih.
 
Terima kasih
 
   
         
   

Sekiranya anda gagal untuk log masuk ke eStudent (Portal Pelajar) tetapi ingin membuat semakan :
1. Status akademik, sila hubungi Unit Rekod & Konvokesyen di talian 03-5522-3481/3461 (Kampus Shah Alam) atau 03-32805020/6080 (Kampus Bestari Jaya), atau
2. Yuran pengajian, sila hubungi Unit Kewangan Pelajar di talian 03-55223488 (Kampus Shah Alam) atau 03-32805040/5043 (Kampus Bestari Jaya) atau email kepada studentfinance@unisel.edu.my

Terima kasih.

If you fail to login to eStudent (Student Portal) but wish to check your :
1. Academic status, please call Record & Convocation Unit at 03-5522-3481/3461 (Shah Alam Campus) or 03-32805020/6080 (Bestari Jaya Campus), or
2. Tuition fees, please call Student Finance Unit at 03-55223488 (Shah Alam Campus) or 03-32805040/5043 (Bestari Jaya Campus) or email kepada studentfinance@unisel.edu.my

Thank you.

   
         
   
Shah Alam Campus [DU007 (B)]
Jalan Zirkon A 7/A, Seksyen 7, 40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : 603-5522 3400 Fax : 603-5522 3551

Bestari Jaya Campus [DU007-01 (B)]
Jalan Timur Tambahan, 45600 Bestari Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : 603-3289 7336 Fax : 603-3289 7335
   
         
    © copyright 2012 Unisel - Universiti Selangor - 25 - SA