eStudent
   
         
         
    WELCOME TO eStudent | Universiti Selangor    
         
   
   
         
   

LOGIN
Student id Type your student id.
Password Type your password.
 
 
Forgot Password

INFORMATION
:- Course Registration  
:- Student Registration  
:- Examination Result  
:- Student Hostel  
:- Convocations  


   
    >> Memo Student Finance <<    
   

Sekiranya anda gagal untuk log masuk ke eStudent (Portal Pelajar) tetapi ingin membuat semakan :
1. Status akademik, sila hubungi Unit Rekod & Konvokesyen di talian 03-5522-3481/3461 (Kampus Shah Alam) atau 03-32805020/6080 (Kampus Bestari Jaya), atau
2. Untuk sebarang masalah teknikal mengenai eStudent, sila emel ke helpdesk_cict@unisel.edu.my
3. Berkenaan Kewangan Pelajar, sila hubungi Unit Kewangan Pelajar dan Kawalan Kredit

Kampus Shah Alam Kampus Bestari Jaya
03-5522 3530
03-5522 3527
03-5522 3488
03-5522 3529
03-5522 3531
03-3280 5043
03-3280 5040
03-3280 5042
03-3280 5135
03-3280 5166

atau email kepada studentfinance@unisel.edu.my

Terima kasih.If you fail to login to eStudent (Student Portal) but wish to check your :
1. Academic status, please call Record & Convocation Unit at 03-5522-3481/3461 (Shah Alam Campus) or 03-32805020/6080 (Bestari Jaya Campus), or
2. For any technical problem regarding eStudent, kindly email us at helpdesk_cict@unisel.edu.my
3. Regarding student finance, please call Student Finance and Credit Control Unit

Shah Alam Campus Bestari Jaya Campus
03-5522 3530
03-5522 3527
03-5522 3488
03-5522 3529
03-5522 3531
03-3280 5043
03-3280 5040
03-3280 5042
03-3280 5135
03-3280 5166

or email to studentfinance@unisel.edu.my

Thank you.

   
         
   
Shah Alam Campus [DU007 (B)]
Jalan Zirkon A 7/A, Seksyen 7, 40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : 603-5522 3400 Fax : 603-5522 3551

Bestari Jaya Campus [DU007-01 (B)]
Jalan Timur Tambahan, 45600 Bestari Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : 603-3289 7336 Fax : 603-3289 7335
   
         
    © copyright 2012 Unisel - Universiti Selangor - 64 - BJ